Total Value: 42,089,655 satoshis (18 UTXOs)
Address: 1H9wyrtu3gcfA5cZ1yDoV5aDaWAbbToY9v

Ticker Name Quantity UTXOs
BSV Bitcoin SV 1,000,000 0
NPN NPNToken 400 1