1Kwb4fYoxNL9nQQP
27d
UNISOTeyJzIjoiTUVRQ0lERmttUHdjOXZ1VndXUWc5cDFySnQ3WkZFN1FVa2J3cjFiVlBKdE1lbkprQWlCRjN1UmdERzZXZVFOTXg0aStMMWVZcUNOaTZMY2VhZDdnK3ROekJqcVYvQT09IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRsYVRWUlpXV2RLTVZKdGRtOUZZbmhrVTNKdldrRkZZa0ZhVEZVek16RXpReUlzSW1RaU9pSTVOREZrTURZNU1DMDBOV000TFRFeFpXVXRPVEJqTWkxaVptSTNOVFZtTnpNeFpHVWlMQ0pvSWpvaVVGUkZZMmxEYmk4d1MwVjRkR1kyVGpKbWRHTk5Sa1UxYm5NM1JWcHVNM1UyYkc5UEwwOXpPVmhyU1QwaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
27d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRRHlKRFRKTHBKWDZGcHRiUkx1Z3FFSjVlTmVyMmdhNXhUT3doaFYyekRxQlFJZ2JrMnRqQnJhRmhmeEo5YW0yQ2RqeDdLRTQxcEVsMFJsVmFjSUxaeEV1TXM9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVV0amMxQmxkbVZGWlV4cllXODFlWGRWZDFOR05Vb3lTRFJWWW1oRVJGaFlVQ0lzSW1RaU9pSTBNREF6Tm1FeU1DMDBOV05oTFRFeFpXVXRZVEEzTVMwMk1XWmlZVEUxWm1JNVpqZ2lMQ0pvSWpvaUx6WldVV1YzVW5wYVZFbG5aRTVQWWk4MlluZ3ZUV3RFY2pGWFdXMXVheXRVWjFwSVkxUlBNMUJTY3owaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
26d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRQzB5RWdjNitYODdzTWtYQWk3OEV5MFhVRmptWkkrUDdFSFBrL1kzWTJUWmdJZ1krekJUZjZaVzBFVXJhUWpXbjdzTkdQWUdGblh4ZG1RYzh4TnA3a3ZEc3M9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVVwMldsQklORkZoYW5Cb1NqWTBXRXN5YW5wdlVXdFJlR1ZJT1VVeFlsSkNVaUlzSW1RaU9pSm1aV1prWXpnMk1DMDBOamhoTFRFeFpXVXRPVEZoT0MwMFpUVXdNekJtWTJKbE1tSWlMQ0pvSWpvaVZDdE1UME15YkVGeFVuUkJUVUZoV0hBeU1tWkxNSE5LS3l0aGNERnpTbEl3UTI5Q1RWTXpNMVpSYnowaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
24d
UNISOTeyJzIjoiTUVRQ0lCbkp6b3hWcVZJeDZGVHlFZnlGZHdLdWsreU52aXhBSTI1K2MycG9URGptQWlCMDgxUzhBcU5HaTdVa2d4c1NZWkRCM0xVcUxSekhseGRVMzNxaXRTbDlVZz09IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRsYVRWUlpXV2RLTVZKdGRtOUZZbmhrVTNKdldrRkZZa0ZhVEZVek16RXpReUlzSW1RaU9pSmllRVZhV2tGcFYwbHpTbVJ6Y2sxbWRXeG5ZVVV6ZVdaS1RuQlRUV3BRVVVJdk4waElPV3BZYWl0alBTSXNJbWdpT2lKSFZtcG1aSEZ3U0VRd1IyNDJPWGwxY0ZKVmNGWTNLelZaUW5aM1NqZHhaM3BSWld0ak5GTk5MMEpGUFNKOSJ9
1Kwb4fYoxNL9nQQP
20d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRQ2duRVJFWXVDdWhWM2RTMG5RbFFLcjMzNjdrcDc1dHVIYUVUdC9DTWdIYUFJZ2NYNWFmNmxxNGc2aWJ5TjNGaFlyVXBZM1FYWUVoWlNyMnZHTUM0STlnaU09IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRZeWNIUjVaMFJyZUVvMlRrNUliMmxhT0hkd2NrWTBWa3ByY0RoblFtSnFTeUlzSW1RaU9pSklUWEJIZFc1VGVVcGxiblk1VGxaNFJFbDJSMUJ5ZWpSbU1rWjFLell6VjFoR1V6Tm9NVFpKVkZSM1BTSXNJbWdpT2lKdWR5OXlZbmhDVDFoV1lXdHBNQzlLSzJWblZrWktTR3R2SzBKVmQyaEtNMlZTUzFOV05GTmhMMmxOUFNKOSJ9
1Kwb4fYoxNL9nQQP
20d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRQ2orbzhaZElvaWVXbmZOQTM3QjJCaDc3S2ErRHQ0VXdGYkxLNWFib0Z1bHdJZ1BUaDJuSU5ZcUh5cEVWam9tYnZjRUJzaXRxdjU2eDJLSlFMWVZSNU9lUWc9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRsYVRWUlpXV2RLTVZKdGRtOUZZbmhrVTNKdldrRkZZa0ZhVEZVek16RXpReUlzSW1RaU9pSmpNekkwTW1Nek1DMDBZall5TFRFeFpXVXRPV1kwTXkxbU56RXlZMkl3TmprMVptRWlMQ0pvSWpvaU0wNTZkMmh6YVRoVVkxZGxhVEJsWkhSQk1tdHRMemcyWmtnM00zVXJURlEyUlVGR2VrZDRaMHRPT0QwaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
18d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRQ3V5bTUvcjcxMzJ2M3k4bk92aFhVendnMmJCR01UdEZxK1BrR2ZIQzJRNEFJZ0lKamF6cnZESEEzb0o3bHRGV0UvdGlFTGpiOFNJUS9ZQm9BdUNpRU0xb2s9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRsYVRWUlpXV2RLTVZKdGRtOUZZbmhrVTNKdldrRkZZa0ZhVEZVek16RXpReUlzSW1RaU9pSXpZV0UyWWpVeU1DMDBZMk5pTFRFeFpXVXRZalV4WmkwMVpUVXhNbUl5TVdabFl6SWlMQ0pvSWpvaVVGUkZZMmxEYmk4d1MwVjRkR1kyVGpKbWRHTk5Sa1UxYm5NM1JWcHVNM1UyYkc5UEwwOXpPVmhyU1QwaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
16d
UNISOTeyJzIjoiTUVRQ0lGZFhHbmlOMTJBSlFsclM3MDR1TEMraEk5UFFPRFF1T0R5QnFCb0NsN29tQWlBWmxUZFR1bklJUVRma09FdndPU0VzbzhYRC8wVGZjTlVOUVZ4UVVQc3VyQT09IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRsYVRWUlpXV2RLTVZKdGRtOUZZbmhrVTNKdldrRkZZa0ZhVEZVek16RXpReUlzSW1RaU9pSTJaREV5WkRJM01DMDBaVFU1TFRFeFpXVXRZVGRqTlMxaE56bGlZV1UwTTJJd09EQWlMQ0pvSWpvaVUxVkhlVWMzUTJWUVFsUk5XakJHU2xCSlJVWjVkWEZpTUdWNloxcFhRa3hETTNKMldEWm9Na2hhY3owaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
12d
UNISOTeyJzIjoiTUVRQ0lFTlRDTnZwaXFaMEtVTGp5aEk5YlV6SDk0dFFESmQ4SlFpWm53bGVDMFpZQWlBdUJXWGdVN2F2cVlYeEs2NnlMcXVHYzcvaENMRTJSa2NVVGlPdnFwamEvZz09IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVROdE1WTlhUSGxZYVhCNVJXaFhiWGhRT1Zsck4zbFdRbmQwVlVoVlZuVk1kQ0lzSW1RaU9pSmhjaTl0VTJobVozaFRhWFJoYW1OWldVdzVlRXhUTVdkbGVVaFROSE5hTWtaQ1VVVm9jMDQwVFVWTlBTSXNJbWdpT2lKVFZVZDVSemREWlZCQ1ZFMWFNRVpLVUVsRlJubDFjV0l3WlhwbldsZENURU16Y25aWU5tZ3lTRnB6UFNKOSJ9
151tAcHyyJPEtuHL
10d
1FWxoTNYgmNZXrH9
29d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRRHdUVXAzWnRxOGVwajN4WlN2RlgzVlY1cHBSV2FvV05VQVN2LytSRERtUFFJZ1ZxYmVZenZyeTZIMWxHQ1FQTDZBZmR5Z0dyVndLdGx4YnFwQ3JXUytjeGc9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRsUVRtdFlOM2RCVjNkM2MydDFUVVprYzIxUlVXVlRhVU53VTIxR1JIVmpVaUlzSW1RaU9pSXpZbVF6WVRKbE1DMDBNMlk0TFRFeFpXVXRPRE5pT0MweU4yUXpNamcxWW1Wa05HTWlMQ0pvSWpvaVpXMVBNRFpSZDJGRGQyMUtka05TZGxnNVZXMURUV3g2Tm14ek4yWlJkMlp4UnpOYVptMHJORmRCUVQwaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
27d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRRFZHRUZxZCs2akYwTEQ4YlhLRHQ2ZlM0dzJmT1QvQlVSTzJqSU5YaGNzdHdJZ0FmZHJBcGVpNVRDRWlOYUdFb2lyS2hTWjNQcng4bjd2ejM1dUdMbG8zckE9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVV0amMxQmxkbVZGWlV4cllXODFlWGRWZDFOR05Vb3lTRFJWWW1oRVJGaFlVQ0lzSW1RaU9pSmpORGd3TkdSbU1DMDBOV001TFRFeFpXVXRPVE0yTmkxaVpXTXdZVE0zTVdRMll6Y2lMQ0pvSWpvaWFtVjZTVlo0YkVjeFRURjNiME5UVlc1blRUWkxhWEJWVGpNdmNEaGpSelZTVFVsUWJuVkZZVzVzUlQwaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
27d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRQzBOZEZwVXV4SHFXSUFOQ2V5dUtRZ3BqREdCYXJLMU95QW9lSHd4MkR5TGdJZ0hzZkZleTNFRThrT2J1RTMzZmpBd05DbTBJdVlKTmI5WGNldldudyt4Rjg9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVZCRlIxWlpTRlZYTjBSQlNGbEVkRkJtWmtoWFVFdHlVWEJRTm5SSFJuRk9jQ0lzSW1RaU9pSk1SVFZSTDNSVVNERm1WM0p0VlRKdVJVTmtSVmRoWTI4elRFNXRSV1JtWVhOWmRUSXZTMmhoWWxkelBTSXNJbWdpT2lJM1QyMUpSbFZuVW05TmNFZExVMU5JYm14TFdHcHhRekV3V21oV1pua3pUMklySzFWd1QybGxNbVpWUFNKOSJ9
1Kwb4fYoxNL9nQQP
26d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRREM4YjRrSGY4UmozTjB0ZlQzOXpDeS8rYjk2WXl2NlpHdEs5YXlhdzRKZ2dJZ0FjTldzNHN2ZVJ2UzdMRzA0Q0IxN3J6dFpiK1ZiUkZFOGIydDRxWmxLcWs9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVVwMldsQklORkZoYW5Cb1NqWTBXRXN5YW5wdlVXdFJlR1ZJT1VVeFlsSkNVaUlzSW1RaU9pSmpUa3RDVGxvMWNVcFNkbFJ4TTA5bVkydFhhbU01V214cmVpOXNjbFJOWlRsVGFYaHlhSFpXVG1wTlBTSXNJbWdpT2lKVUsweFBRekpzUVhGU2RFRk5RV0ZZY0RJeVprc3djMG9ySzJGd01YTktVakJEYjBKTlV6TXpWbEZ2UFNKOSJ9
1Kwb4fYoxNL9nQQP
24d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRQ3hRdlMwVVdPc2xBV00zY1c5aDd0SlNrcnhxeWJDOEJTbU1US3p1b3RsUUFJZ1JNNHZMdjJDRlcyQ082REFpZHVXUTBYeXpJUTl2K0s2RlRUNVlWcHZqZXc9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVVjNGRGaDBORXhsZVVoS1dXVTJZbVZPZFdaR2N6UlpPRmxYVkhCbVJtcDNiaUlzSW1RaU9pSmllRVZhV2tGcFYwbHpTbVJ6Y2sxbWRXeG5ZVVV6ZVdaS1RuQlRUV3BRVVVJdk4waElPV3BZYWl0alBTSXNJbWdpT2lKSFZtcG1aSEZ3U0VRd1IyNDJPWGwxY0ZKVmNGWTNLelZaUW5aM1NqZHhaM3BSWld0ak5GTk5MMEpGUFNKOSJ9
1Kwb4fYoxNL9nQQP
20d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRRFQwVVFaN0xjSTZCeHFqdVBWc0pOZTNBNTZMckZ0c3Q4bitFVFluM0kvNEFJZ2ViQnhRanRvV2xFdnozY2w1dGd1VFZ2ZEJDMXNOZzRYWGpGdm5CVFZMWnc9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVROR01WcG1Nak54U2tNNVJGazJVMEZVVjBKUWFWcHdkWFozTmtWVlZrRldXU0lzSW1RaU9pSklUWEJIZFc1VGVVcGxiblk1VGxaNFJFbDJSMUJ5ZWpSbU1rWjFLell6VjFoR1V6Tm9NVFpKVkZSM1BTSXNJbWdpT2lKdWR5OXlZbmhDVDFoV1lXdHBNQzlLSzJWblZrWktTR3R2SzBKVmQyaEtNMlZTUzFOV05GTmhMMmxOUFNKOSJ9
1Kwb4fYoxNL9nQQP
20d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRQ2trS0xaaFYwcERjSFdrYnczVEgxYTdQN0tqVCtxYUxtbkE1MXFjYmFvMGdJZ0JPSWw1SDhZSlNnaG02M1BZWlNaK25zRm1Sa2hIS2pCUzJpOVA4eXM1UTQ9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRsYVRWUlpXV2RLTVZKdGRtOUZZbmhrVTNKdldrRkZZa0ZhVEZVek16RXpReUlzSW1RaU9pSnJObFZ1Wm5Wd1pFNVpSM1pJYldWSlQzRmhWMDgzUzFCR05DOHhOa1pOWmtwdWRWWXZhalpQWVRCRlBTSXNJbWdpT2lJelRucDNhSE5wT0ZSalYyVnBNR1ZrZEVFeWEyMHZPRFptU0RjemRTdE1WRFpGUVVaNlIzaG5TMDQ0UFNKOSJ9
1Kwb4fYoxNL9nQQP
18d
UNISOTeyJzIjoiTUVRQ0lFbnJFMy9ralJtMkRDQllPZHpKMkxheHF1YjYzMFlEd0NxaE40eXBzRWhLQWlCdXoyNkYyUGgyZERtMnVwejdXUUxKOGV1Nnc5V3FNOFBCN2RwTkYwM3ZzZz09IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRsYVRWUlpXV2RLTVZKdGRtOUZZbmhrVTNKdldrRkZZa0ZhVEZVek16RXpReUlzSW1RaU9pSXpTVzlKV214SldrZEpjRU0wTUdkWVIwcFNTa3A1VVhCUVFYRktjVzF3YlU4NFJGZGpZWGx3VVc4MFBTSXNJbWdpT2lKUVZFVmphVU51THpCTFJYaDBaalpPTW1aMFkwMUdSVFZ1Y3pkRldtNHpkVFpzYjA4dlQzTTVXR3RKUFNKOSJ9
1Kwb4fYoxNL9nQQP
16d
UNISOTeyJzIjoiTUVNQ0lBczZxc21obDJHNWozdDlFZ0Yzb3YxVjZJZzNPdm1VcXpQaXc2aTF1QlNjQWg4MkFiT0FQV2hlU3IyY3h3dnBVL1NpeDREUjlJMjBOOTJlQkJTWkxrNGciLCJlIjoiZXlKeklqb2lNVGxhVFZSWldXZEtNVkp0ZG05RlluaGtVM0p2V2tGRllrRmFURlV6TXpFelF5SXNJbVFpT2lKaGNpOXRVMmhtWjNoVGFYUmhhbU5aV1V3NWVFeFRNV2RsZVVoVE5ITmFNa1pDVVVWb2MwNDBUVVZOUFNJc0ltZ2lPaUpUVlVkNVJ6ZERaVkJDVkUxYU1FWktVRWxGUm5sMWNXSXdaWHBuV2xkQ1RFTXpjblpZTm1neVNGcHpQU0o5In0=
1Kwb4fYoxNL9nQQP
10d
UNISOTeyJzIjoiTUVVQ0lRREhwQnRHSU9ucTdPYU01SVptMXNBbG0zbitpaDlSY3NYY1RrNFVoSzZMNXdJZ0FJTG5hdEdwSDJXckNGQmhPTXBXM0RxcjhtUjZDZlE3aG9jSHFXNXpTV1U9IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRsYVRWUlpXV2RLTVZKdGRtOUZZbmhrVTNKdldrRkZZa0ZhVEZVek16RXpReUlzSW1RaU9pSXlOMkZoTVdNek1DMDFNekl4TFRFeFpXVXRPREEzWWkxaFpqWmxabUU1TWprek56Z2lMQ0pvSWpvaVVGUkZZMmxEYmk4d1MwVjRkR1kyVGpKbWRHTk5Sa1UxYm5NM1JWcHVNM1UyYkc5UEwwOXpPVmhyU1QwaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
10d
UNISOTeyJzIjoiTUVRQ0lDdXM5Q25vckhNZ0hzZzRZN3k0bmhiWGVLUG9CK1doYXhpQmxCOXdMdk83QWlBbFVyait3enowdXlzQ0w0MkcvckprazV6ZU5mUUhVamZ6bFZhQmRGdFFCQT09IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRWaFZ6UjNhWEYxVlV3NWVWQkxaVVIzWkc1NVZXMXFlRUZLVjFwMFZIRkZVaUlzSW1RaU9pSXlaRFk1TldFek1DMDFNemhqTFRFeFpXVXRZVEZpWVMwelpESmpOV00xTURZell6Y2lMQ0pvSWpvaU0wdFNZekE1TDFnclozTXZja2xFZFRkSGVEVTNMMWxUTTFSNFNYSlVOREJOT0RodVJHWlZNVUZwVVQwaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
27d
UNISOTeyJzIjoiTUVRQ0lIMjc3Y1BrRkYvUVQ3Q2ozcC9ENXdZeGhKWjkxWDBKK3paZWExaVlkMTZPQWlCUXg0NjlCRFQ0TXZscVUyaDVsMjd4aDRZb29VMjFnMU0vMXAvT0trMjRFQT09IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVRoRE5tdFhWMFZUZGpOT2RrZzBZa3R2VmxwaVZreEtZVmhRYUVkRVVGRlVjQ0lzSW1RaU9pSXpNMk5sTW1aak1DMDBOVGhrTFRFeFpXVXRPV0ZoT1MwMFptWXpOR05tWmpkaU16WWlMQ0pvSWpvaVZpdElObFp1TTFCemFIbzRWVkpJZUZCUWVURnBUbGhpYzNwWlJIUnNlVFpxZGtwUlN6VktUV1Z1UVQwaWZRPT0ifQ==
1Kwb4fYoxNL9nQQP
27d
UNISOTeyJzIjoiTUVRQ0lHUTZLbFpyTWNwTWJTQ1B3ODBFamNaZ2pzb1F0ZDk0RVBaeVR4YUVyanJBQWlBWFJ2NitDQlc3eE15S1FFaWY2NnVTZEdUOW9OVWdEL05iUWVFTFYwMTFuZz09IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVV0amMxQmxkbVZGWlV4cllXODFlWGRWZDFOR05Vb3lTRFJWWW1oRVJGaFlVQ0lzSW1RaU9pSklkeTlrVG5WSlQwVTRlaTk1WWt4MlMwdElRVU01Y0dKVGNGTnNNM1l3TUU5M04xQjNWVzB2Y0hOTlBTSXNJbWdpT2lKcVpYcEpWbmhzUnpGTk1YZHZRMU5WYm1kTk5rdHBjRlZPTXk5d09HTkhOVkpOU1ZCdWRVVmhibXhGUFNKOSJ9
1Kwb4fYoxNL9nQQP
27d
UNISOTeyJzIjoiTUVRQ0lDZGVvWmFLRVpjTUg3TUtFbjAyY2hJOVkwVHRIbUwrRVRlWTRzUU44RlUzQWlBVUNCdHhaeTdLKzhNZGF6TFRPdWVuYWNKQXRNaENWNVhuenZXeVRDRmthQT09IiwiZSI6ImV5SnpJam9pTVVwMldsQklORkZoYW5Cb1NqWTBXRXN5YW5wdlVXdFJlR1ZJT1VVeFlsSkNVaUlzSW1RaU9pSTFaVEkyWVdKak1DMDBOV1EwTFRFeFpXVXRZV0UwT1MwMU5UZ3dZVGhrTVdZeU5tSWlMQ0pvSWpvaWJYYzVWSGR0VDJVdmFFTmhSMGRWSzNwTFZXWnhTVGRsVjFKdkwxRTFiVmw1VDJOSFFWcFVNVFJaV1QwaWZRPT0ifQ==
14DQ43CambsfTNdP
22d · hmwyda - wishlists (donations here)
-----BEGIN BITCOIN SIGNED MESSAGE-----
Hello, my friend! I'm not sure that I’ve understand correctly the way your idea should works! You asked to write targets. Targets were specified. The №3 was done more than a week ago. Then it has to be deleted from the list. That target has disappeared from the world 08-23-2023. Notice, that the wallet is empty still. Maybe we should come and write about it? So I’m here and writing. If people have to continue write targets and work with this - make a sign. Thank you.

btc - 16DHZiAoUNcAkUJX8rsXK1bw9NenpfXdzg

- ----BEGIN BITCOIN SIGNED MESSAGE-----
Hello! There are a few things that bother me! Racism and nuclear war! Fucking nukes and fucking niggers!
And I wanna all these bastards’ dead and as soon as possible!!!
#hmwyda wishlist:
1. Putin, you're pissing everybody off. Die already!!! I don't want a nuclear war!!!
For Putin's head - 25 btc!
http://en.kremlin.ru

2. Biden, you fucking lunatic! You and your son need to go to a fu...
Read more...